Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski

 

Statut

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu aleksandrowskiego obejmuje:

·     zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

·     badania kontrolne zakażeń zwierząt;

·     monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;

·     badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

·     przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej,

·     przeprowadzanie  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

·     sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

·     sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

·     sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

·     sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,

·     sprawowanie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

·     sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

·     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

·     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

·     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

·     sprawowanie nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

·     prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,

·     współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Handlowej.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 690
Utworzono dnia: 11.07.2016

Historia publikacji

  • 09.08.2016 07:49, Dariusz Pawlak
    Edycja strony: Statut
  • 11.07.2016 11:13, Dariusz Pawlak
    Dodanie strony: Statut